Menu

< Terug naar: Projecten < Home

El Ostonial - Wegen

In het zuiden van de provincie Rivas, in het stroomgebied van de rivier "La Flor", financierde het NKH het plan om de plattelandsweg naar het dorpje El Ostonial te verbeteren. De situatie was zo dat in de regentijd een groot deel van dit gebied niet toegankelijk was omdat bruggen wegspoelden en de weg onder water kwam te staan of veranderde in een modderpoel. Met het geld van de collecte van december 1998 en de verdubbelingregeling uitgevoerd door het LBSNN kon dit project gefinancierd worden.

Wegen El Ostional


< Terug naar: Projecten < Home
UP

Deze website gebruikt cookies:  Privacy & Cookies Pagina  OK