Menu

< Home

Nicaragua Komitee Haarlem Filosofie

De filosofie van het Nicaragua Komitee Haarlem is bescheiden van opzet en is gebaseerd op een 6-tal uitgangspunten:

- Projecten komen ten goede aan de armsten in Nicaragua;

- Projecten stimuleren de zelfredzaamheid en gemeenschapsontwikkeling;

- De Nicaraguaanse partner coördineert en draagt het project zelf;

- Het verdient aanbeveling als de projecten de mogelijkheid geven voor vervolgprojecten (duurzame steun);

- Indien mogelijk koppelt het NKH aan projectsteun een bouwploeg. Op deze wijze worden Haarlemmers direct betrokken bij het project

- De projecten moeten goed "communiceerbaar" zijn naar de Haarlemse bevolking.

SNKH Filosofie

Deze 6 uitgangspunten leiden dan tot een filosofie bestaande uit 3 onderdelen:

DOELSTELLING: Het bevorderen van de ontwikkeling van de Regio Rivas middels verschillende projecten gericht op de armste in deze regio. Het betrekken van de Haarlemse bevolking hierbij middels bouwploegen, publieksacties, tentoonstellingen, collecten en mailings. Bij het vaststellen van de projectkeuzen worden de volgende 2 uitgangspunten worden gehanteerd:

WEDERKERIGHEID: We ondersteunen onze counterpart in hun zelfgekozen ontwikkelingsproces. Hierbij treden wij voornamelijk faciliterend op. Uitwisseling bij samenwerking, bouwploegen en technische assistentie zijn methoden om deze wederkerigheid in te vullen.

HANDELINGSPERSPECTIEF: Er is onder de Haarlemse bevolking veel betrokkenheid bij de situatie in Rivas/Nicaragua. Door deze projecten bieden wij de mogelijkheid om hier concreet invulling aan te geven. We geven Haarlemmers een mogelijkheid om concreet deel te nemen aan een project in Nicaragua.

 

SNKH Filosofie

UP

Deze website gebruikt cookies:  Privacy & Cookies Pagina  OK