Menu

< Terug naar: Nieuws < Home

01-09-2019

Debat 11 september in de Pletterij: Klimaat-veranderingen zorgen voor migratiestromen

De klimaatveranderingen in Zimbabwe (droogte, cyclonen) brengen migratiestromen op gang naar gebieden met mildere leefomstandigheden, zoals de regio rond de Haarlemse zusterstad Mutare.  Illegale nederzettingen en sociale spanningen zijn het gevolg. De Stedenband Haarlem-Mutare liet hier onderzoek naar doen. Woensdag 11 september presenteert Gift Sanyanga, de Zimbabwaanse coördinator van de Stedenband, een rapport met conclusies en aanbevelingen tijdens een klimaatdebat in debat- en cultuurcentrum De Pletterij.
Dit debat is het vervolg op drie eerdere debatten die de Stedenband samen met de Pletterij dit voorjaar organiseerde. Bij het eerste debat wees de Mutarese klimaatjournalist Andrew Mambondyani al op het veranderende klimaat in Zuidelijk Afrika en de migratiestromen. Het onderzoek onderschrijft dit.

Focus

De focus van het debat ligt op de situatie in Zimbabwe. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan worden echter ook in een breder perspectief geplaatst en gekoppeld aan Nederland en Haarlem.
Parallellen en verschillen tussen Zimbabwe en Nederland komen aan de orde. De nadruk wordt gelegd op zowel de ongelijke bijdrage aan de opwarming van de aarde als het ongelijke vermogen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Dit kan worden gedaan vanuit het oogpunt van klimaatonrechtvaardigheid en/of CO2-belasting.

Global Goals

Op dezelfde avond willen we terug kijken naar onze campagne Haarlem Duurzaam in Wereldperspectief rond de Global Goals die Stedenband Haarlem-Mutare samen met de Pletterij heeft gevoerd.  De gemeente Haarlem heeft zich dit voorjaar aangesloten bij de Global Goals campagne van de VNG.  Doel 17 is internationale samenwerking. Hoe zal de gemeente Haarlem dit vertalen in concreet beleid?

Journaliste Annemieke Windt leidt het debat, met vragen aan raadslid Melissa Oosterbroek, raadslid GroenLinks Haarlem, ErnstJan Stroes projectleider Frame Voice Report, Thijs de la Court, adviseur van het Klimaatverbond en Zimbabwedeskundige, journalist en schrijver Marnix de Bruyne.  

Hier een korte filmische terugblik op de campagne Haarlem Duurzaam in Wereldperspectief van Dik Bol.
 
De debatten zijn mede mogelijk gemaakt door het programma Frame Voice Report van de Wilde Ganzen, gefinancierd door de Europese Unie.
 
Meer informatie:
www.haarlem-mutare.nl / www.pletterij.nl  
Bel met Dik Bol, coördinator van de Stedenband, voor een exemplaar van het rapport en/of een interview met Gift Sanyanga.
(06 19850569 / videofutura@gmail.com )
Aan het onderzoek ‘Climate refugees in the city of Mutare, Zimabwe’ werkten mee:
Dr. Dick Rana (Department of Development Studies, Faculty of Applied Social Sciences Zimbabwe Open University, Manicaland Regional Campus, Mutare), Gift Sanyanga (coördinator CityLink Haarlem-Mutare) en drs. Jurre Grupstra.

 


< Terug naar: Nieuws < Home
UP

Deze website gebruikt cookies:  Privacy & Cookies Pagina  OK